Sennik | Znaczenie snu Abdykacja

Ogólnie motyw ten oznacza potrzebę zmian w Twoim życiu.
abdykacja własna – czeka cię awans, podwyżka lub nagroda. Twoje sprawy będą układały się bardzo pomyślnie
abdykacja z tronu – oznaka zaburzeń i przyszłych kłopotów rodzinnych
abdykacja – dla urzędników państwowych zwiastuje kłopoty w pracy. uważaj, co mówisz, może się to obrócić przeciwko Tobie
abdykacja monarchy – mogą odwiedzić cię goście
przyjmujesz czyjąś abdykację, oznacza, że mogą spotkać Cię zaszczyty
abdykujesz na rzecz kogoś innego – nie dostrzegasz w sobie zdolności przywódczych

Patrz także: Rezygnacja

Synonimy: abdykowanie, odpuszczenie, rezygnacja, rezygnowanie, ustąpienie, zrezygnowanie, zrzeczenie się, cesja, dymisja, nieprzyjęcie stanowiska, odejście, odmowa, zrzeczenie,