Sennik | Znaczenie snu Aktor

Niezawisłość, swoboda
Grasz na scenie – zmiana, chęć bycia na pierwszym planie