Cmuk, ćmok, ćmuk to wielkopolskie nazwy demonów domowych z wierzeń ludowych, które utrzymywały że w kącie każdej chaty mieszkał demon pod postacią węża.

Cmukowi należało okazywać cześć i nie wolno było go zabić, by nie ściągnąć na rodzinę kary w postaci śmierci. Nazwa demona jest wywodzona od „smykania”, czyli łażenia.