Jablón, Jablon to kaszubski demon będący mieszkańcem sadów i opiekunem drzew, krzewów owocowych oraz ogrodów, a także domniemanym sprawca kradzieży owoców i warzyw.

Drewniana figura przedstawiająca Jablóna, jako jedna z 13 figur szlaku turystycznego „Poczuj kaszubskiego ducha” współfinansowanego ze środków unijnych i wykonana przez Jana Redźko na podstawie opracowania „Bogowie i duchy naszych przodków. Przyczynek do kaszubskiej mitologii” Aleksandra Labudy, stała do niedawna we wsi Osiek należącej do gminy Linia.