Julki to karzełki, prawdopodobnie dusze zmarłych przodków z wierzeń ludności Pomorza z okolic Łabusza i Jamna. Zamieszkujące podziemia wzgórz i kurhanów.

Sprzyjające ludziom w okresie głodu poprzez dzielenie się z nimi zapasami żywności.