Nawracający sen

Powtarzający się sen
Sen

Nawracający sen to sen, który doświadczany jest wielokrotnie przez długi okres. Może być przyjemny bądź koszmarny. Każda osoba doświadcza go w unikalny sposób, wynikający często z jej doświadczeń.

Zaburzenia psychologiczne związane z nawracającymi snami
Zespół stresu pourazowego. Ludzie cierpiący na zespół stresu pourazowego mogą zmagać się z nawracającymi snami. Takie sny uważane są za chroniczne koszmary, które działają jako symptom PTSD. Badania wykazały, że stopień traumy ma związek z niepokojem towarzyszącym takim snom.
Stany lękowe. Dowody sugerują, że nawracające sny pojawiają się w czasie stresu, a kiedy problem będący podłożem stresu zostaje rozwiązany, sny te przestają się powtarzać.
Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
Epilepsja

Metody leczenia nawracających snów:
Stosowanie technik relaksacyjnych i ćwiczeń pobudzających wyobraźnię przed pójściem spać stanowi popularną propozycję leczenia. Wyobrażenie sobie snu i zamierzonego zadania, jakie należy w tym śnie wykonać pozwala pamiętać, że należy wykonać takie zadanie w czasie rzeczywistego snu. Gdy zadanie takie pojawi się we śnie, śpiący będzie dysponować wstępną wskazówką, która przypomni o tym, że jest to tylko sen, co umożliwi wejście w interakcję z senną wizją. Po osiągnięciu tego stanu można skonsultować się z terapeutą, który doradzi w jaki sposób najlepiej wpłynąć na powtarzający się sen tak, aby był on mniej traumatyczny. Istnieje szereg różnych propozycji naukowych co do tego, jak terapia taka może wyglądać.
Stawienie czoła scenie wywołującej strach i przezwyciężenie strachu.
Zmiana niewielkiego aspektu snu.
Doprowadzenie do dialogu pojednawczego pomiędzy sennym ego a wrogimi postaciami ze snu.

Przyczyny ziewania
Sen
Ziewanie

Ziewanie to odruch polegający na wykonaniu głębokiego wdechu i wydechu związany ze zmęczeniem, brakiem pobudzenia lub potrzebą snu, jednak występuje także podczas niedotlenienia oraz przy wybudzaniu się. Ludzkie ziewanie jest silnym przekazem niewerbalnym, może posiadać różne znaczenia w zależności od sytuacji, w jakiej wystąpi. Przyczyny ziewania nie zostały dokładnie poznane. …

Czym jest medytacja
Sen
Medytacja

Medytacja to zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł to praktyki polegające na ćwiczeniu umysłu lub wprowadzaniu się w odmienny stan świadomości dla uzyskania dobroczynnego skutku, albo aby umysł uznał treść odmiennego stanu bez identyfikowania się z nim lub jako cel sam w sobie. Termin medytacja odnosi się do wielu różnych …

Dzienne marzenie
Sen
Marzenia dzienne

Marzenia dzienne to fantazje, myśli i wyobrażenia występujące w czasie pełnej świadomości. Marzenia dzienne mogą dotyczyć przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Dotyczą różnych tematów, wyróżnia się m.in. marzenia dotyczące sukcesu, czynów bohaterskich, relacji z innymi ludźmi, religijne itp. Dotyczą bardziej złożonych konstruktów myślowych, bądź rzeczy bardzo prozaicznych. Badania prowadzone przez Jerome’a …