Onirogen to roślina lub substancja, intensyfikujaca marzenia senne lub produkująca stany świadomości podobne do snu REM, które charakteryzują się halucynacjami przypominającymi sen. Wiele ziół wzmacniających sny jak Calea ternifolia czy Entada rheedii tak jak i halucynogenna Szałwia wieszcza były wykorzystywane przez tysiące lat do wróżenia przez sny – onejromancje, podczas której adepci rzekomo otrzymywali przez sny prorocze przekazy.
O stosowaniu środków wspomagających odmienne stany świadomości stosowanych w starożytności, jak i okresie Średniowiecza wspomina Roman Bugaj.

Termin oneirogen opisuje szerokie spektrum roślin i substancji chemicznych zaczynająca się na środkach intensyfikujących sen do dysocjantów i deliriantów. Do efektów użycia oneirogenów zalicza się: mikrosen, hipnagogia, stany fugi, świadome sny oraz doświadczenia poza ciałem.