Halucynacje słuchowe
Sen

Zespół eksplodującej głowy

Zespół „eksplodującej” głowy to łagodne zaburzenie snu z grupy parasomnii, polegające na epizodycznym pojawianiu się podczas zapadania w sen lub wybudzania się halucynacji słuchowych, najczęściej pod postacią głośnych, krótkich dźwięków przypominających wybuch bomby lub strzały. Halucynacje te, choć nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, często wzbudzają w chorych niepokój i poczucie …