Zaburzenie snu
Sen

Rozkojarzenie stanu czuwania i snu

Rozkojarzenie stanu czuwania i snu, stan dysocjacji to zaburzenie snu polegające na jednoczesnym występowaniu składników snu REM, snu NREM i czuwania. W Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Snu, traktowane jest jako postać zaburzeń zachowania podczas snu REM. Koncepcję status dissociatus przedstawili Mahowald i Schenck w 1991 roku. Klinicznie przedstawia się jako wielokrotne …