Zespół eksplodującej głowy

Halucynacje słuchowe
Sen

Zespół „eksplodującej” głowy to łagodne zaburzenie snu z grupy parasomnii, polegające na epizodycznym pojawianiu się podczas zapadania w sen lub wybudzania się halucynacji słuchowych, najczęściej pod postacią głośnych, krótkich dźwięków przypominających wybuch bomby lub strzały. Halucynacje te, choć nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, często wzbudzają w chorych niepokój i poczucie dyskomfortu. W około 10% przypadków halucynacjom słuchowym mogą towarzyszyć proste halucynacje wzrokowe pod postacią rozbłysków.
Innymi współwystępującymi objawami mogą być uderzenie gorąca, mrowienia, przyśpieszone bicie serca, wzmożona potliwość i inne objawy wynikające z pobudzenia układu współczulnego związanego z niepokojem.

Zespół „eksplodującej” głowy nierzadko współwystępuje z paraliżem przysennym. Przyczyny występowania zespołu „eksplodującej” głowy ani mechanizm powstawania jego objawów nie zostały dotąd poznane. Tym niemniej sformułowano szereg hipotez, a najszerzej uznawana z nich zakłada, że za wystąpienie zaburzenia odpowiada dysfunkcja tworu siatkowatego tj. struktury w obrębie pnia mózgu, która odpowiada za kontrolę stanów czuwania i snu. W większości przypadków zespołu „eksplodującej” głowy do ograniczenia dyskomfortu pacjentów wystarczające jest ich edukowanie.

Przyczyny ziewania
Sen
Ziewanie

Ziewanie to odruch polegający na wykonaniu głębokiego wdechu i wydechu związany ze zmęczeniem, brakiem pobudzenia lub potrzebą snu, jednak występuje także podczas niedotlenienia oraz przy wybudzaniu się. Ludzkie ziewanie jest silnym przekazem niewerbalnym, może posiadać różne znaczenia w zależności od sytuacji, w jakiej wystąpi. Przyczyny ziewania nie zostały dokładnie poznane. …

Czym jest medytacja
Sen
Medytacja

Medytacja to zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł to praktyki polegające na ćwiczeniu umysłu lub wprowadzaniu się w odmienny stan świadomości dla uzyskania dobroczynnego skutku, albo aby umysł uznał treść odmiennego stanu bez identyfikowania się z nim lub jako cel sam w sobie. Termin medytacja odnosi się do wielu różnych …

Dzienne marzenie
Sen
Marzenia dzienne

Marzenia dzienne to fantazje, myśli i wyobrażenia występujące w czasie pełnej świadomości. Marzenia dzienne mogą dotyczyć przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Dotyczą różnych tematów, wyróżnia się m.in. marzenia dotyczące sukcesu, czynów bohaterskich, relacji z innymi ludźmi, religijne itp. Dotyczą bardziej złożonych konstruktów myślowych, bądź rzeczy bardzo prozaicznych. Badania prowadzone przez Jerome’a …