Zaburzenia snu to grupa zaburzeń snu, które mogą dotyczyć długości snu, jak i jego jakości. Niektóre zaburzenia snu są na tyle poważne, że zakłócają normalne fizyczne, umysłowe i emocjonalne funkcjonowanie. Badaniem powszechnie stosowanym w niektórych zaburzeniach snu jest polisomnografia.

Do zaburzeń snu zalicza się:

dyssomnie
bezsenność
nadmierną senność
narkolepsję
zaburzenia rytmu snu i czuwania
zespół nagłej zmiany strefy czasowej
zespół opóźnionej fazy snu
zespół przyspieszonej fazy snu

parasomnie
upojenie senne
lęki nocne
somnambulizm
koszmary senne
katatrenia